Solutions to the exercises:PPP v2019

Dit zijn de oplossingen van de oefenopgaven in het nieuwste Engelse boek.

Pirates, Peaches and P-values: 2nd edition (2019)

Solutions to the exercises:PPP v2016

Deze oplossingen horen bij de oefenopgaven uit het oude Engelse boek.

Pirates, Peaches and P-values: 1st edition (2016)

Uitwerkingen van de opdrachten:PPP v2015

Deze passen bij het Nederlandse boek.

Piraten, perziken en p-waarden (2015)